Charakterystyka firmy

Obszarem działania spółki jest ekohydrologia, gdzie oczyszczanie ścieków, rekultywacja wód stojących i renaturalizacja cieków stanowią dziedziny działalności podstawowej. Energetyka, gdzie wytwarzana energia (cieplna i elektryczna) powstaje w wyniku spalania paliw odnawialnych jest konsekwencją naszej filozofii postrzegania naturalnych procesów w obszarze ekohydrologii.Firma świadczy usługi w zakresie opracowań projektowych:

- koncepcje projektowe
- projekty techniczne

oraz opracowań towarzyszących takich jak:

- raporty oddziaływania na środowisko
- operaty wodno - prawne
- prognozy skutków wpływu
- studia wykonalności
- przeglądy ekologiczne i tym podobne opracowania
   z dziedzin przedstawionych w zakresie działania firmy.

© 2005-2006 All Rights Reserved. REWOŚ sp. z o.o.